SSNR, D.V. 24 september: Huwelijk en Echtscheiding

Folder SSNRcongres Huwelijk en echtscheiding

Het huwelijk van man en vrouw is een goddelijk geschenk uit het paradijs. Door de eeuwen heen is het ook als zodanig beleefd en bewaard. Tegelijk zijn er echter ook voortdurend aanslagen op deze scheppingsordening geweest. Niet alleen in de tijd van het Oude Testament, maar evenzeer tijdens en na Christus’ komst in deze wereld.

Ook in de zeventiende eeuw was de Bijbelse omgang met huwelijk en seksualiteit niet altijd vanzelfsprekend, laat staan in de huidige tijd. De aantasting van deze goddelijke instellingen neemt toe in intensiteit. Dat heeft gevolgen voor het persoonlijke leven, maar ook voor de opvoeding en het pastoraat.

Tijdens dit congres wordt het huwelijk met haar tegenbeeld eerst in de zeventiende eeuw geschetst, zowel in het algemeen als naar de opvatting van de Nadere Reformatie. In de derde lezing wordt de aandacht gericht op de huidige tijd.

De kerk van Linschoten is goed bereikbaar met de auto of met de bus of de ov-fiets vanaf station Woerden. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op loopafstand van de kerk. Niet parkeren op het Kerkplein!

Voor parkeren, het laatste nieuws en enige literatuur: www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie. Klik hier voor de folder.

Gerelateerde artikelen