Podcast 9: Manoach en zijn vrouw

1F685DD3-7C84-4019-BBF7-1E502DB5F4EC

In deze negende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Manoach en zijn vrouw. Manoach en zijn vrouw zijn de ouders van Simson. Hoe is Simson door zijn ouders gevormd? Welk voorbeeld hebben zij gegeven? Hoe vormen wij als ouders onze kinderen? En kunt u als echtpaar net als Manoach en zijn vrouw spreken over wat de Heere tot u spreekt?

Dit is deel 9 in de serie “Bijbelse personen (I): Bijbelse huwelijken

Gerelateerde artikelen

Bijbelstudie

Podcast 10: Boaz en Ruth

In deze tiende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Boaz en Ruth. Boaz is de losser van Naomi en Ruth. Hij zorgt ervoor dat het bezit van Naomi weer

Lees verder
Het zevende gebod

Huwelijk: een verbond, geen contract

Het huwelijk wordt in de Bijbel hoog aangeslagen. Het huwelijk is een verbond en geen contract. Een contract is te verbreken, een huwelijk – naar analogie van Gods verbondstrouw –

Lees verder