Het Bijbels Beraad M/V organiseert een studieconferentie over het thema ”Transgenderisme – Als mannen geen mannen en vrouwen geen vrouwen meer zijn”. De bijeenkomst die D.V. op 1 juli 2021 zal plaatsvinden is onder meer bedoeld voor voorgangers, ouderlingen, diakenen, pastorale werkers en jongerenwerkers.

Tijdens de conferentie zal nagedacht worden over de vraag hoe transgenderisme in Bijbels perspectief gezien moet worden. En hoe in de kerkelijke gemeente met transgenderisme kan worden omgegaan. De bijeenkomst kan met inachtneming van coronarichtlijnen door 250 deelnemers worden bijgewoond.

Een cultuur-historische inleiding over het thema zal verzorgd worden door prof. dr. A.A.M. Kinneging. Ds. C. Sonnevelt zal een Bijbelse-theologische doordenking presenteren over het thema. Een pastorale handreiking wordt door ds. H.H. Klomp gegeven. Verder verzorgt drs. E. van Hoek-Burgerhart (NPV) een bijdrage met een medisch-ethische spits, en zij zal ook ingaan op internationale ontwikkelingen.

„Tijdens de conferentie willen we in gezamenlijkheid optrekken in het doordenken en het vinden van een Bijbels antwoord op de thematiek”, belooft het Bijbels Beraad M/V in de uitnodiging. „De doelstelling is om naast het luisteren naar de inleidingen ook als deelnemers onderling en met ons te spreken, waarbij we de vragen die er momenteel leven inventariseren. Uiteindelijk hopen we mede als resultaat van deze conferentie een handreiking voor Bijbels omgaan met transgenderisme te kunnen publiceren in samenwerking met De Banier.”

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om bij de conferentie aanwezig te zijn. Zij worden wel gevraagd zich van tevoren per mail aan te melden.


Studieconferentie Transgenderisme – 1 juli 2021

Locatie: Eben-Haëzerkerk, Plantageweg 172, 2951 VH Alblasserdam

Tijd: Welkom met koffie/thee 9:30, start 10:00; afsluiting 17:00

Aanmelding: stuur een mail met uw naam naar [email protected]; u ontvangt dan een bevestiging van deelname en op 17 juni het definitieve programma

Kosten: Een gift als bijdrage ter dekking van de kosten wordt gewaardeerd

Programma studiedag Bijbels Beraad M/V:

 • 09:30 – Binnenkomst met koffie/thee/water
 • 10:00 – Openingswoord
 • 10:15 – Samenzang
 • 10:20 – Prof. dr. A.A.M Kinneging: Cultuur-historische inleiding
 • 11:20 – Intermezzo
 • 11:25 – Mevr. drs. E. van Hoek: Medisch-ethische aspecten
 • 12:00 – Afsluiting ochtendprogramma
 • 12:15 – Lunch
 • 13:15 – Start middagsessie
 • 13:20 – Samenzang
 • 13:25 – Ds. C. Sonnevelt: Bijbels-theologische doordenking
 • 14:25 – Intermezzo
 • 14:30 – Ds. H.H. Klomp: Pastorale handreiking
 • 15:30 – Theepauze
 • 16:00 – Vraag en antwoord
 • 17:00 – Afsluiting
Gerelateerde artikelen

Over de grens: Puberteitsremmers & gendercreatief ouderschap

Op het gebied van schepping, huwelijk, seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt…

Finse politica door rechtbank gedagvaard om christelijke uitingen

De Finse politica Päivi Räsänen is onlangs officieel gedagvaard voor de rechtbank…

Over de grens: Voormalig lhbti’ers lopen Freedom March & LEGO viert Pride-maand

Op het gebied van schepping, huwelijk, seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt…

„Het bestrijden van de transgenderideologie is een christelijke taak”

„Kunnen we ermee bestaan het over transgenderisme te hebben en pastorale zorg…